IKT_Laiks
 

Ir laiks. Šis ir laiks, kad paveras jaunas iespējas, jauni izaicinājumi, kad Latvijā veidojas zināšanu sabiedrība. Labāk īstenot šī laika priekšrocības palīdz IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Jelgavā IKT laiks ienāk ar vairākiem projektiem. Šī mājas lapa ir izveidota projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā” ietvaros. To īsteno Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs un finansiāli atbalsta ESF (līgums Nr. 2006/0123/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0168/0207). Ar šo projektu iesākas jauns laikaposms Jelgavas skolās – kad IKT tiek izmantotas ne vien informātikas stundās, bet kļūst par neatņemamu sastāvdaļu visā mācību procesā.

Skolotāj, šis ir Tavs IKT laiks! Un šī ir Tava virtuālā mācību klase - radošā darbnīca, kurā apgūt un izmēģināt prasmes IKT pielietošanā. Ienāc un sameklē elektronisko resursu krātuvē to, kas tieši Tev būs visnoderīgākais un vilinās izmēģināt jaunas pieejas. Lai veicas!

CD katalogs
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (1)
Māja un interjers 1. daļa
Mājturība
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (1)
Māja un interjers 3. daļa
Mājturība
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (3)
Māja un interjers 4. daļa
Mājturība
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Virtuālais stilists
Mājturība
10-12,
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Mikroviļņu virtuve
Mājturība
10-12,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Neparastā virtuve
Mājturība
10-12,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Mammas receptes
Mājturība
10-12,
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Veģetāriešu virtuve
Mājturība
10-12,
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Dekoratīvās kompozīcijas
Mājturība
4-6,
7-9
diska vāks balssbalssbalssbalss komentāri (0)
Naturālista ceļojumi 2
Dabaszinības,
Ģeogrāfija
10-12,
4-6,
7-9

Interneta resursi
Nosaukums Mācību priekšmets Piezīmes Valoda Papildus informācija
Chemestry Interactive Guiz Directory Ķīmija interaktīvi piemēri, uzdevumi EN Kometāri (0)
Creative Chemestry Ķīmija aktivitātes, darba lapas, uzdevumi EN Kometāri (0)
Chemistry Animations Vēsture animācijas dažādām tēmām RU Kometāri (0)
Interactive Chemistry Ķīmija eksperimenti, ķīmiskās reakcijas, prāta spēles, simulācijas EN Kometāri (0)
Prof Mokeur: Chemestry A-Z Ķīmija interaktīva peridiskā tabula, interaktīvi piemēri EN Kometāri (0)
Chemistry Interactive Library Ķīmija interaktīvu ķīmijas materiālu krātuve EN Kometāri (0)
The Fun K-12 Online Interactive Learning Center Ķīmija izglītojošas spēles jaunāko klašu skolēniem EN Kometāri (0)
chemistry lab simulations for the classroom, the laboratory and the internet Ķīmija simulācijas un eksperimenti EN Kometāri (0)
Falstad.com Fizika interaktīvi piemēri EN Kometāri (0)
Computer Animations of physical process Fizika animācijas mehānikā, termodinamikā, optikā un viļņu teorijā EN, RU Kometāri (0)
Skolotāju izstrādnes
ico Kā atšķirt logopēdiskās rakstu kļūdas no citām rakstu kļūdām? balssbalssbalssbalss
Prezentācija izmantojama vecāku sapulcēs, skolotāju izglītojošos semināros. Darbs sniedz informāciju par to, kā atšķirt logopēdiskās rakstu kļūdas no citām rakstu kļūdām un ko darīt, lai tās novērstu.
Autors: Aija Kuķalka - Aija Kuķalka
ico Interaktīvas metodes pielietojums tēmas „Divdīgļlapju dzimtas mācīšanā 7. klasei. balssbalssbalssbalss
Interaktīva PPT prezentācija, izmantojama, apgūstot tēmu „Divdīgļlapju dzimtas” bioloģijā 7. klasē.
Autors: Daina Birkenbauma - Daina Birkenbauma
ico Interneta izmantošana literatūras stundās. balssbalssbalssbalss
Izmantojot portālu www.pasakas.net, izveidotas darba lapas literatūrā 5.klasei. Darba lapas var izmantot gan kā mājas darbu, gan kā patstāvīgo darbu klasē, gan kā kontroldarbu.
Autors: Sarmīte Eberte - Sarmīte Eberte
ico Lietvārds. balssbalssbalssbalss
Veikt skolēnu pašpārbaudi par mācību gadā apgūtajām zināšanām latviešu valodas tematā “Lietvārds”.
Autors: Ina Veilande - Ina Veilande
ico Ūdens. balssbalssbalssbalss
Skolēni tiek iepazīstināti ar ūdens agregātstāvokļiem. Prezentāciju var izmantot kā stundas daļu stundas ierosināšanas fāzē vai refleksijas fāzē.
Autors: Natālija Gudone - Natālija Gudone
ico Vārda sastāvs. balssbalssbalssbalss
Skolēni skolotāja vadībā nostiprina zināšanas par vārda sastāvu.
Autors: Mārīte Fiļimonova - Mārīte Fiļimonova
ico Modernisma virziens - opārts. balssbalssbalssbalss
Sniegt informāciju par 20.gadsimta 60.gadu modernisma mākslas virzienu - opārtu.
Autors: Ginta Upīte - Ginta Upīte
ico Spīdolas skolas IKT attīstība balssbalssbalssbalss
Darba mērķis – radīt IKT izmantošanas mācību procesā – stundā un mājās – efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Autors: Josifs Spirts - Josifs Spirts
ico Leņķis. Leņķu veidi. Leņķu mērīšana. balssbalssbalssbalss
Izmantojot datora prezentācijas, labāk iespējams akcentēt skolēnu uzmanību aktuālākajai informācijai jaunas tēmas apgūšanā.
Autors: Daina Denjuščenkova - Daina Denjuščenkova
ico Rakstīšana balssbalssbalssbalss
Materiāls gatavojoties eksāmena raktu daļai
Autors: Agita Ozoliņa - Agita Ozoliņa